Pareja, s.r.o. - Ceník

Ceník

Výsledná cena je individuální a závisí na rozsahu a formě poskytnutých služeb. Mezi faktory, které cenu ovlivňují, patří například:

Pro Vaši lepší představu uvádíme orientační ceny za služby:

  • vedení účetnictví: od 14,- Kč za řádek v účetním deníku
    Zahrnuje také zpracování řádné účetní závěrky, vč. sestavení podkladů pro inventarizaci stavů na rozvahových účtech, sestavení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce. Rovněž zahrnuje zpracování pravidelné měsíční bilance a výsledovky.
  • zpracování mezd: od 190,- Kč do 280,- Kč za osobu/měsíc
    Mimo jiné zahrnuje i zpracování ELDP, roční zúčtování, sestavení Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, odhlášky a přihlášky zaměstnanců při nástupu a ukončení pracovního poměru.
  • ostatní služby: od 400,- Kč do 700,- Kč/h.

Našim klientům nabízíme využití všech modulů našeho informačního systému

Máte obchod a potřebujete evidovat nákup a prodej zboží? Vyrábíte a hodil by se Vám systém pro plánování výroby? Chcete využívat knihu jízd a mít přehled o nákladech na provoz jednotlivých vozidel? Vlastníte restauraci a rádi byste elektronicky sledovali její provoz? Plánujete využívat software v servisní a opravárenské činnosti? Jste stavební firma a potřebujete podrobně sledovat jednotlivé zakázky?

Tyto a mnohé další moduly nabízíme k Vašemu využití. Náš informační systém, dokáže mnohem víc než jen vést účetnictví. Nemusíte si kupovat draze vlastní software, ale v rámci vedení účetnictví můžete pomocí on-line přístupu používat moduly, které potřebujete pro svoji práci.