Pareja, s.r.o. - Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Správně vedené účetnictví musí splňovat veškeré zákonem dané povinnosti. To je však pouze základní požadavek a naši klienti oprávněně očekávají mnohem širší využití účetních dat. Poskytujeme komplexní služby v oboru a samozřejmě vycházíme vstříc individuálním potřebám svých zákazníků.

Zde naleznete alespoň stručnou nabídku účetních služeb:

Vedení účetnictví

Zpracování mezd a personalistiky

Vedení daňové evidence

Vedení manažerského účetnictví

Vedení vnitropodnikového účetnictví

Finanční a ekonomické analýzy

Další služby z oblasti účetnictví a ekonomie dle individuálních potřeb našich klientů.